BLAUWDRUK VAN JEZELF, JE PARTNERSCHAP OF TEAM

BG5 praktische Human Design

BG5 is een unieke manier om persoonlijk potentieel en groepsdynamica in werk en in het leven zichtbaar te maken. Tijden veranderen waardoor er veel onzekerheid is op de werkplek. Mensen werken niet meer puur voor het salaris maar willen vooral voldoening in hun werk, een verschil maken en een bijdrage leveren. Hier kan BG5 bijstaan op individueel-, partnerschap- en teamniveau.

Meest geavanceerde persoonlijkheids- en samenwerkings- assessmentsysteem ter wereld

We proberen op alle mogelijke wijzen grip te krijgen op onszelf en de samenwerking met of aansturing van anderen. Daarvoor zijn vele assessment tools in de wereld. De meest bekende zijn wel DISC, de Big Five, het Enneagram en Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI). Zeer waardevolle persoonlijkheidstests die ieder bepaalde aspecten belichten van gedrag of samenwerking. Echter al deze systemen delen mensen in een beperkt aantal typeringen in. Terwijl personen met eenzelfde typering als individuen totaal verschillend kunnen zijn.

BG5 maakt voor ieder een unieke persoonlijke blauwdruk van zijn of haar potentie om optimaal te functioneren met unieke, specifieke natuurtalenten. BG5 brengt de dynamiek tussen samenwerkende partners in kaart en geeft inzicht in hoe de groepsdynamiek zich beweegt. Het brengt de onderliggende mechanisme en chemie letterlijk ‘in kaart’. BG5 is objectief, niet gebaseerd op het beantwoorden van subjectieve vragenlijsten, maar heeft slechts 3 feitelijke gegevens nodig van elke persoon om deze kaarten te kunnen maken: geboortedatum, tijd en plaats.

BG5 is de praktische toepassing van Human Design in het dagelijks werk en leven. Human Design gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en een uniek ontwerp heeft, een blauwdruk dat al vanaf je geboorte vastligt.

BLAUWDRUK VAN JOUW POTENTIE

BG5 Persoonlijkheidsanalyse

De BG5 Career Design-methode kan je direct inzicht geven in ‘hoe dingen bij jou werken’.  In jouw blauwdruk liggen de ’16 BG5 Sleutels’ tot jouw succes besloten.

De 16 'BG5 Sleutels' tot jouw succes

Wil je meer weten over BG5 persoonlijkheidsanalyse? Dan kan ik je het volgende aanbevelen:

BLAUWDRUK VAN JE PARTNERSCHAP

BG5 Partnerschapanalyse

Niet elke samenwerking tussen twee partners is gelijk. Of het een vruchtbare samenwerking kan zijn is afhankelijk van veel factoren. Je brengt beide je eigen dynamiek mee en dat moet maar net klikken. Een BG5 Partnerschapsanalyse kan deze klik en de dynamiek tussen twee samenwerkingspartners in kaart brengen. Het laat je zien waar je elkaar aanvult en waar je elkaar in de weg kan zitten. Weten wat ieders kwaliteiten en valkuilen zijn en waar de synergie en de spanning van jullie samenwerking zit, kan een hoop miscommunicatie voorkomen en de samenwerking optimaliseren.

Voor meer informatie over een BG5 Partnerschapsanalyse mail mij nathalie@autentico-tu.nl

BLAUWDRUK VAN DE TEAMDYNAMIEK

BG5 Teamanalyse

BG5 staat voor Base Group 5. De dynamiek tussen mensen maakt dat mensen van nature geneigd zijn zich te organiseren in groepen van 3-5 personen. Wanneer een groep groter is dan splits de menigte zich als vanzelf op in kleinere groepen van maximaal 5 personen. Mensen leveren een bepaalde bijdrage of nemen als vanzelf een bepaalde rol aan in een groep. Er zijn 12 noodzakelijke competenties om een team soepel te laten functioneren. Deze natuurlijke dynamiek werkt door in alle vormen van groepen, teams en organisaties.

Groepsdynamiek leeft een geheel eigen leven. Met BG5 kunnen we deze dynamiek heel precies in kaart brengen, ik noem het de BG5 Dude. “Is het team functioneel? Wie brengt welke kwaliteiten in? Welke kwaliteiten missen? Wie voelt zich op z’n gemak en wie niet in het team? Hoe kun je het team het beste aansturen?” zijn vragen die in een Teamanalyse beantwoord worden.

Voor meer informatie over een BG5 Teamanalyse mail mij nathalie@autentico-tu.nl