Privacyverklaring

AuténticoTú Coaching & Advies, gevestigd aan Leiduinstraat 26hs, 1058 SK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Functionaris Gegevensbescherming van AuténticoTú: n.v.t.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor een goede coaching & advies is het noodzakelijk dat ik, als uw coach een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie en gegevens over de uitgevoerde sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw coaching noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming van u ontvangen heb, waaronder uw geboortegegevens.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw coach/adviseur heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en bij gebruik van bijzondere persoonsgegevens expliciet uw toestemming vragen.

AuténticoTú verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AuténticoTú blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaren persoonsgegevens

Uw gegevens in het klantdossier blijven 7 jaar bewaard.

 

AuténticoTú gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– digitaal in de cloud beveiligd met wachtwoord en verwerkersovereenkomst afgesloten met OneDrive, Dropbox, Google Drive, MailChimp, Facturensturen.nl, gmail, MMI, MyBodygraph, International BG5 Business Institute
– digitaal op laptop beveiligd met wachtwoord

– aantekeningen op papier in een afgesloten kast

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AuténticoTú gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

AuténticoTú gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

September 2018